X:marina

X:marina er et webbasert system for administrasjon og drift av båtforeninger, og gir foreningen alle verktøyene man trenger knyttet til medlemshåndtering, båt- og båtplassregister, samt bryggeregister.

Systemet forbedrer servicegraden overfor medlemmene, og reduserer arbeidsmengden for administrasjonen, havnebas, truckfører og styret.

 • Gir bedre service for medlemmene
 • Forenkler jobben for kasserer, regnskapsfører og havnebas
 • Forbedrer kommunikasjonen mellom drift/styre og medlemmene
 • Forbedrer økonomien i foreningen
 • Reduserer utsendelser på papir til et minimum
X:marina er nå implementert i en rekke båtforeninger, seilforeninger og opplagsforeninger, og øker stadig. Minste kunde har 50 båtplasser, største har over 1.300 båtplasser.

X:marina/opplag

X:marina/opplag er en portal for administrasjon av opplagsplasser. Portalen er integrert med x:marina medlemssystem. Ansvarlige på opplagsplassen åpner tider for bestilling av tid for opptak. Medlemmene bestiller selv tid. Opplagsansvarlige løfter, plasserer båtene og registrerer koordinatene (felt/rad/plass) for plasseringen i systemet. De skriver ut et klistremerke som settes på opplagsutstyret. Ved utsetting får båten innenfor en SMS når båten utenfor har bestilt tid. Kalenderen blir åpnet for bestilling etter at båten utenfor skal settes ut.

Administrasjon:

 • Regler for opptak/utsetting
 • Opptaks/utsettingstider
 • SMS/e-post oppsett

Opptak/utsetting

 • Bestilling for medlem
 • Endring av bestilling
 • Endring av båtinformasjon
 • Registrering av opptak/plassering
 • Registrering av avhengigheter

For medlem

 • Min side
 • Bestilling/avbestilling/endring av opplag og opptakstid
 • Bekreftelse/påminnelse pr SMS/e-post

X:LMS/HR

X:LMS er en modulbasert portal som  håndterer  kompetanseregistrering, kursadministrasjon, for hele organisasjonen. I tillegg mulighet for å tildele de ansatte  roller  med tilhørende kompetansekrav. Dette gir mulighet for å kunne se kompetansegap i organisasjonen og å planlegge og gjennomføre opplæring.  Det er også mulig å registrere ferdigheter og systemet gir støtte til gjennomføring av medarbeidersamtaler.

Administrasjon:

 • Organisasjon (Hierarkisk/matrise)
 • Enheter/avdelinger
 • Kompetanser
 • Opplæringer
 • Stillinger/roller
 • Kompetansekrav
 • CV oppsett
 • SMS/e-post oppsett
 • Ansatte

Kursadmin:

 • Kursmaler  med  moduler, varighet, materiell, krav til rolle/forkunnskaper, mulige steder, tilgjengelige språk, tilgjengelige instruktører, kursbevis osv
 • Kurskalender med drag/drop fra malene, maks antall deltagere, sted, instruktør, ekstramateriell, frister for påmelding/avmelding, språk osv.
 • Flytting av kurs (tid evt sted) med melding til påmeldte
 • Påmelding/avmelding/venteliste
 • Gjennomføring med deltatt/ikke møtt
 • Automatisk oppdatering av kompetanse
 • Mulighet for karakterer

Min side for enhetsledere

 • Alle ansatte
 • Tildeling av roller
 • Kompetanseregistrering/godkjenning
 • Forberedelse til medarbeidersamtaler

Min Side for ansatte:

 • Personalia
 • Registrering av utdannelse, kurs, kompetanser, ferdigheter og erfaring (CV).
 • Påmelding/avmelding
 • Publisering av CV
 • Forberedelse til medarbeidersamtaler
 • Utskrift av kursbevis

X:booking

X:booking er et generelt system for håndtering av timebestillinger. 

Systemet består av  moduler for:

Administrasjon:

 • Organisasjon
 • Enheter
 • Ansatte med roller og kompetanser
 • Produkter med priser og tidsforbruk,
 • Objekter med tilgjengelige produkter
 • Bemanning av objekter
 • Åpningstider for enheter og objekter
 • Styring av  ekstern/intern bestilling
 • Epost/SMS oppsett

Bestillinger:

 • Kunderegistrering
 • Tid og produkt
 • Avbestilling
 • Flytting av tidspunkt
 • Endring av  produkt
 • Flytting til annet objekt
 • Flytting til annen enhet
 • Alle med  bekreftelse på E-post/SMS
 • Påminnelse pr SMS/e-post
Min Side for kunde:
 • Kundeinformasjon
 • Mine bestillinger
 • Bestillingshistorikk
 • Abonnement
 • Tilbud

X:regatta

Regattasystem for seilforeninger som arrangerer treningsregattaer og klubbmesterskap.

X:regatta er et enkelt system for de som trenger et system for å kunne arrangere regattaer med starter som rullerer mellom medlemmer  der det dropper inn deltagere helt opp til starttidspunktet.  X:regatta henter norrating automatisk fra norlys database, regner ut resultatet og publiserer dette på foreningens hjemmeside. Tracking  og startklokke app på mobiltelefonen gjør det svært enkelt å bruke.

Funksjoner:

 • Regattaadministrasjon
 • Medlemsrgister/båtregister med påmelding
 • Integrasjon mot Norlys
 • Startprosedyre med synkronisering av startklokke/tracking app på mobiltelefon
 • Live tracking side
 • Målgang
 • Utregning av resultater
 • Publisering av resultater.
 • Avspilling av regatta i ettertid

 

X:regatta  gir mulighet for å kunne spille av regattaen i ettertid for å kunne se hvor man gjorde noe riktig evt galt. Man trenger ikke egne tracking enheter man kan bare laste ned en app til telefonen.