X:marina

X:marina er et webbasert system for administrasjon og drift av båtforeninger, og gir foreningen alle verktøyene man trenger knyttet til medlemshåndtering, båt- og båtplassregister, samt bryggeregister.

Systemet forbedrer servicegraden overfor medlemmene, og reduserer arbeidsmengden for administrasjonen, havnebas, truckfører og styret.

 • Gir bedre service for medlemmene
 • Forenkler jobben for kasserer, regnskapsfører og havnebas
 • Forbedrer kommunikasjonen mellom drift/styre og medlemmene
 • Forbedrer økonomien i foreningen
 • Reduserer utsendelser på papir til et minimum
X:marina er nå implementert i en rekke båtforeninger, seilforeninger og opplagsforeninger, og øker stadig. Minste kunde har 50 båtplasser, største har over 1.300 båtplasser.

Demo/presentasjon

Dersom dere ønsker o få en demonstrasjon av X:marina, må dere ta kontakt med oss på telefon: 9222 4525 eller e-post:  rob@xoft.no

Du kan laste ned en presentasjon her.X:tracking

For dere som ønsker en enkel måte å ta opp bevegelsene til deltagere i en regatta/konkurranse og vise det live og kunne spille av regatten i ettertid. X:tracking er en app som legges inn på smarttelefonen og som snakker med X:member/X:regatta og sender kontinuerlig posisjon, retning og hastighet. Dette vises live av en spiller på hjemmesiden og man kan i ettertid spille av og velge hvilke deltager(e) man vil se på, spole frem og tilbake osv.

Visma eAccounting

Visma eAccounting - gjør fakturering og regnskap enklere enn noensinne!

Visma eAccounting er et nettbasert faktura- og regnskapsprogram tilpasset mindre bedrifter og enkeltmannsforetak som ønsker å effektivisere sin hverdag. PC, Mac, nettbrett og smarttelefon – hvor og hvordan du vil arbeide med bedriftens økonomi er helt opp til deg. Du trenger ikke være utdannet økonom. Visma eAccounting er enkelt å lære og enkelt å bruke. Les mer om Visma eAccounting og prøv gratis her. http://www.visma.no/eaccounting/  


Tripletex

 

Xmarina har også integrasjon med Tripletex regnskapssystem.


Medlemmene

Med X:marina får medlemmene bedre service av foreningen ved at informasjon blir lett tilgjengelig, og medlemmet selv kan oppdatere sin egen informasjon og søke/bestille tjenester etter behov.

 • Alle medlemmer får egen login
 • Rollestyrt tilgang
 • Min Side:
 • Personlig informasjon
 • Båt(er)
 • Faktura
 • Båtplass(er)
 • Opplagsutstyr
 • Nøkkelkort/bomkort
 • Bestilling av opplag
 • Bestilling av båtplass
 • Bestilling av tid for opptak/utsetting
 • Bestilling av "festlokaler".

Drift

 X:marina bidrar til å redusere arbeidsmengden for administrasjonen og styret, og inneholder en rekke verktøy:

 • Komplett webbasert publiseringssystem (CMS)
 • Grafisk tildeling av båtplasser

 • Administrere tider for opptak/utsetting
 • Venteliste for leie av båtplasser
 • Venteliste for kjøp av båtplass
 • Autoutsending av kvitteringer for bestillinger
 • Masseutsendelse av SMS/e-post

Økonomi

X:marina bidrar til bedre økonomi og likviditet i båtforeningen, og effektiviserer arbeidet for kasserer og regnskapsfører.

 • Beregner automatisk pris basert på flere prismodeller
 • Differensierer medlemskategorier
 • Støtter standard regnskapssystem
 • Genererer faktura med KID for automatisk avstemming mot kundereskonto
 • Innlesing av OCR
 • Medlemsreskontro - enkle purrerutiner via SMS/e-post
 • Leverandørreskontro
 • Hovedbok
 • Generering av faktura på Min Side for nedlastning
 • Fakturainfo pr SMS/e-post

 ...og mye mye mer.

Tjenester

Vi har lang erfaring fra styrearbeid, drift og administrasjon av båthavner, og kan hjelpe dere med både tekniske og administrative tjenester gjennom hele "årshjulet":

 • Konvertering av eksisterende data (medlemsregister, båtregister, bryggeregister, etc)
 • Design/layout på website
 • Fakturering/purring/avstemning av kundereskonto
 • Tildeling av båtplasser (sommer- og vinterhavn)
 • Båtopplag
 • Generering av vaktlister
 • E-post og SMS-utsendinger
 • Rutiner, problemstillinger, og liknende

LeangbuktenLEANGBUKTEN Båtforening (LBF) benytter X:marina som sitt nye driftssystem. LBF er av norges største småbåthavner med ca 1290 båtplasser og nesten 2300 medlemmer.

Ullern

 

Ullern Båtforening har kjøpt Xmarina.

Prosjektet ble startet 25/10-2012.

FB1860

 

Frognerkilens Båtforening av 1860 benytter X:marina.FB1860 har  over 800 båtplasser og 3200 medlemmer.

Askøy Seilforening

 

Askøy Seilforening har kjøpt Xmarina for administrasjon av medlemmer og båthavn. De benytter også e-conomic regnskapssystem.

Xmarina

Xmarina er et webbasert system som:

 • Bedrer servicen for medlemmene/kundene.
 • Forenkler jobben for både kasserer og havnebas
 • Bedrer kommunikasjon mellom medlem/kunde og havn (styre/havnebas)
 • Øker utnyttelsen av havna

  For Styre/Havnebas

  For  styre/havnebas.   

  •     Godkjenning av medlemmer
  •     Medlemsregister med flere medlemskategorier
  •     Båtregister med båtinformasjon
  •     Båtplassregister med bredde/lengde/dybdebegrensninger, bøye osv
  •     Grafisk verktøy for tildeling av båtplasser og flytting av båter
  •     Automatisk utsendelse av e-post med båtplassnummer og informasjon på den personlige oppslagstavlen
  •     Enkel e-post masseutsendelse til alle medlemmer eller utvalg av medlemmer.
  •     Prislister (sommer/vinterhavn opplag, tjenester) med priser per medlemskategori
  •     Administrasjon av tider for utsetting/opptak og andre tjenester
  •     Overføring/oppdatering av medlemmer og adresser/epost til regnskapssystem
  •     Overføring av faktura (ordre) til Regnskapssystem (medlemskontingent, sommerhavn, Vinterhavh, opptak/utsetting osv)
  •     Måleravlesning for strøm og fakturering
  •     Genererer vaktiste hvor medlemmene får dato på  sin oppslagstavle

      For kranfører:


  •     PC og printer i truck/bil           
  •     Opptaks/utsettingsliste
  •     Stoppeklokke (Måling av tid for opptag/utsetting)
  •     Sette tidsforbruk per båttype
  •     Printing av klistrelapp til båt (for identifikasjon)
  •     GPS koordinater for plassering (neste versjon)
  •     Legge inn bilder av ”vanskelige” båter på land (neste versjon)
  •     Når ferdig, overføring av faktura (ordre) til Mamut

  For medlemmene

  For Medlemmene:

  Innmelding

  Bestille tjenester:

  • Opptak/utsetting

  • Sommerhavn/Vinterhavn

  • Opplag

  • Slipp, mastekran

  • Møte/festlokaler

  • Automatiske bekreftelser på e-post eller SMS

  • Bestille Gjesteplass

  Vedlikeholde Personlig informasjon og båtinformasjon

  Søknad om å bytte båt (i havna)

  Få tilgang til informasjon fra foreningen.

  Personlig oppslagstavle med meldinger og bestillingsoversikt.

  Legge inn ferier